Laat je verrassen: elke dag een gedicht

Rienkje van der EijndenNieuws

Poëzie helpt je om woorden te vinden bij bijzondere gebeurtenissen in het leven: liefde, geboorte of dood. Maar er is voor elke dag een passend vers te vinden. Gedichten geven stof … Read More

Dialogisch schrijven in de bovenbouw

Rienkje van der EijndenNieuws

In veel scholen zien we dat het taalonderwijs sterk verkaveld is, waarbij de verschillende deelvaardigheden zoals spreken en schrijven in aparte lessen worden behandeld. Hierdoor hebben leerlingen minder kansen om … Read More

Nieuw in HOREB 3.0

Rienkje van der EijndenNieuws

HOREB 3.0 is een systematiek waarmee invulling gegeven kan worden aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs voor kinderen met 0 t/m 12/13 jaar. In de kinderopvang noemen wij deze manier van werken Startblokken … Read More

Startende OGO-leerkrachten hebben en houden

Rienkje van der EijndenNieuws

Scholen hebben het moeilijk om leerkrachten te vinden en te behouden voor de praktijk. Binnen het OGO-directienetwerk zien we dat veel leerkrachten graag op een OGO-school willen werken, maar moeite … Read More

Op zoek naar de (lees)motivatie!

Rienkje van der EijndenNieuws

Het kiezen van boeken en teksten begint bij de behoefte of de wens (een motief) om iets te lezen. We weten al dat het kunnen kiezen uit diverse boeken en … Read More

Lezen is een Kunst

Rienkje van der EijndenNieuws

In onze tijd krijgen we op één dag meer beelden voorgeschoteld, dan een mens nog niet eens zo heel lang geleden in heel zijn leven. Ook drukken we onze gevoelens … Read More

Inzetten van de drie V’s bij jonge kinderen

Rienkje van der EijndenNieuws

Aansluiten bij de eigen ervaringen en betekenissen van de kinderen én kunnen werken vanuit duidelijke ontwikkeldoelen. Dat is wat we studenten van de ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional graag mee willen … Read More