Doneer!

Draag je – net als wij – het onderwijs en de kinderopvang een warm hart toe? Wil je bijdragen aan de verspreiding van het OGO concept? Steun ons met een donatie! Donaties kunnen worden gestort op NL86 INGB 0007 7018 24 t.n.v. OGO Vereniging o.v.v. donatie leerstoel.

Wil jij ook goed en actueel onderwijs? Steun de OGO leerstoel!

Er zijn circa 300 kinderopvangorganisaties en scholen die dagelijks invulling geven aan het OGO concept. OGO is een krachtig en bloeiend concept dat streeft naar betekenisvol leren, waarbij samen spelen en onderzoeken de basis vormen. Binnen OGO is leren ingebed in sociaal-culturele praktijken die kinderen vanuit het dagelijks leven kennen (o.a. supermarkt, boerderij, parlement) waardoor hetgeen ze leren altijd een maatschappelijk-culturele en persoonlijke waarde heeft. Dit maakt OGO zinvol en duurzaam! Door deelname aan deze sociaal-culturele praktijken in de kinderopvang en het onderwijs geven we álle kinderen, ongeacht hun afkomst, de mogelijkheid om als volwaardige burger deel te kunnen nemen in de maatschappij.

Dát OGO een krachtig onderwijsconcept is, is mede te danken aan de leerstoel Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek, die sinds 2004 op aanvraag van de OGO Vereniging was ingesteld aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze leerstoel is bekleed door Prof.dr. Bert van Oers. De rol van de leerstoelhouder was om in samenwerking met collega-onderzoekers, leerkrachten, nascholers en ontwikkelaars de theorieontwikkeling verder te brengen en de lopende ontwikkelingen rond invoering en uitvoering van OGO in de praktijk te ondersteunen.
Deze samenwerking heeft geleid tot praktische vernieuwingen die theoretisch onderbouwd zijn en waarvoor empirisch bewijs is.

Enkele voorbeelden van onderzoek:

  • De betekenis van spel in relatie tot leren en deelname aan culturele activiteiten
  • De waarde van dialogische gesprekken in de klas
  • De effecten van OGO op betrokkenheid en motivatie van leerlingen

Deze onderzoeksresultaten zijn nationaal en internationaal beschikbaar middels publicaties, congressen, lezingen e.d., waardoor deze bevindingen ook hun weg vinden naar het hele onderwijsveld. Wegens emiritaat van Prof.dr. Bert Van Oers is de leerstoel in oktober 2019 beëindigd. Hier is het verslag van deze leerstoel te lezen.

We vinden het belangrijk dat OGO een eigentijds en bloeiend concept blijft, zodat kinderen vol overgave en met plezier naar de kinderopvang en school gaan en zich daar breed kunnen ontwikkelen. Opnieuw een leerstoel instellen is daarvoor noodzakelijk, maar zonder financiële steun is dat niet mogelijk. Daarom doen we een beroep op jou!