Waarom lid worden?

 

Met je contributie draag je bij aan:

 • Het realiseren van de missie en de doelen van de OGO Vereniging
 • De ontwikkeling van het OGO-concept en de theoretische onderbouwing daarvan (o.a. de vestiging van een nieuwe OGO-leerstoel, de certificering en het netwerk voor Pabo’s, het mibo-netwerk)
 • Het realiseren van (leden)activiteiten, waaronder de tweejaarlijkse OGO-conferentie
 • De instandhouding van de OGO-website, de OGO-Vereniging en tijdschrift Zone

Dit krijg je er zelf voor terug:

 • Meepraten en meebeslissen over de koers van de OGO Vereniging
 • Hulp bij het opzetten van of deelnemen aan een OGO-netwerk in je eigen regio
 • Nieuws en inspiratie met betrekking tot het OGO-concept
 • Een abonnement op tijdschrift Zone, hét tijdschrift voor spelend en onderzoekend leren. Je ontvangt de Zone 4x per jaar
 • 10% korting op de tweejaarlijkse OGO-conferentie
 • Gratis of met korting deelnemen aan ledenactiviteiten van de OGO Vereniging

Contributie

Jaarlijkse contributie (inclusief 4x per jaar tijdschrift Zone bij jou in de bus)

 • € 79,50 voor een regulier lidmaatschap (= € 6,60 per maand)
 • € 60,00 lidmaatschap laag tarief (= € 5,00 per maand; voor als de reguliere contributie voor jou te hoog is)
 • € 45,00 studentenlidmaatschap (= € 3,75 per maand; lidmaatschap wordt na maximaal 4 jaar omgezet in een regulier lidmaatschap)

Aanmelden

Om lid te worden vragen wij je het 2021-08 Aanmeldformulier inidividueel OGO lidmaatschap in te vullen, te ondertekenen en te sturen naar secretariaat@ogo-academie.nl.

Regels voor het lidmaatschap van de OGO Vereniging

Door lid te worden van de OGO Vereniging verbind je je aan een vereniging. Hier horen de volgende regels bij:

 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging automatisch verlengd
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 november. Dit kan per e-mail
 • De contributie wordt in het voorjaar per automatische incasso geïnd
 • Wanneer de contributie niet betaald is, volgt er bij elke herinnering een bijdrage van €2,50 voor de administratiekosten
 • Het bestuur van de OGO Vereniging zal een eventuele verhoging van de contributie tijdig bekend maken via de website en nieuwsbrief
 • De OGO Vereniging gebruikt het lidmaatschapsgeld voor de instandhouding van de vereniging en voor verdere ontwikkeling en verspreiding van OGO

Voor een organisatielidmaatschap klik hier