Image

OGO scholen

Image

OGO kinderopvang

Image

OGO nascholing

Image

OGO overig

In Nederland zijn veel kinderopvangorganisaties en (voor)scholen die werken met Startblokken / Basisontwikkeling (voor 0-7 jaar). Ook zijn er scholen die met leerlingen van 4 - 12 jaar werken vanuit het OGO-concept en die zichzelf profileren als OGO-school. 
Op dit kaartje ziet u de scholen en organisaties die zichzelf hebben verbonden met de OGO Vereniging door middel van een lidmaatschap.  Dit zijn (nog) niet alle scholen en kinderopvanglocaties die met OGO werken. Het lidmaatschap voor scholen en organisaties bestaat sinds kort. Wij hopen dat al deze scholen zich zullen verbinden en verenigen door ook lid te worden, zodat we een actuele OGO-kaart krijgen en elkaar kunnen vinden en versterken. Ook lerarenopleidingen en (gecertificeerde) nascholers die leraren scholen in het OGO kunnen een plek krijgen op de kaart. 
Wij zullen deze kaart steeds actualiseren en streven zo naar een zo compleet mogelijk beeld van het OGO in Nederland.