Image

Scholen

Image

Kinderopvang

Image

Nascholing / training

Image

Overig

In Nederland zijn veel kinderopvangorganisaties en (voor)scholen die werken met Startblokken / Basisontwikkeling (voor 0-7 jaar). Ook zijn er scholen die met leerlingen van 4 - 12 jaar werken vanuit het OGO-concept en die zichzelf profileren als OGO-school of die werken met onderdelen van het OGO-concept en die het OGO een warm hart toedragen.
Op dit kaartje ziet u de scholen en organisaties die zichzelf hebben verbonden met de OGO Vereniging door middel van een lidmaatschap.  Dit zijn (nog) niet alle scholen en kinderopvanglocaties die (gedeeltelijk) met OGO werken. Het lidmaatschap voor scholen en organisaties bestaat sinds kort. Wij hopen dat alle  scholen en organisaties die het OGO een warm hart toedragen zich zullen verbinden en verenigen door ook lid te worden, zodat we een actuele OGO-kaart krijgen en elkaar kunnen vinden en versterken. Ook lerarenopleidingen en (gecertificeerde) nascholers die leraren scholen in het OGO en die lid worden van de Vereniging kunnen een plek krijgen op de kaart. 
Wij zullen deze kaart steeds actualiseren en streven zo naar een zo compleet mogelijk beeld van het OGO in Nederland.