Wie zijn wij en waar staan wij voor?

De OGO Vereniging (voorheen OGO Academie) is een vereniging van ongeveer 180 leden die in verbinding met elkaar en de wereld bekendheid willen geven aan OGO. Daarbij richten wij ons op het bevorderen van kwaliteit, ontwikkeling en groei van het concept en de professionals.

Wat willen we bereiken?

 • De kwaliteit van de uitvoering van OGO waarborgen en verder ontwikkelen op basis van theoretisch en praktisch onderzoek
 • Basisscholen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere belanghebbenden verenigen en verbinden
 • Zorgen dat OGO bekend is binnen het onderwijs en de kinderopvang, bij ouders en de politiek
 • Het streven is om het ledenaantal in 2021 tenminste te verdubbelen en fondsen te werven voor het opnieuw kunnen vestigen van de OGO leerstoel

 Wat doen we?

 • Bijdragen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van OGO
 • Verbinden van leden en overige OGO partners
 • Vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van organisaties die werken vanuit de principes van het OGO
 • Representeren van het OGO concept

 Hoe doen we dat?

 • Contact leggen en onderhouden met hogescholen, universiteiten, politiek, Onderwijsinspectie en andere partijen
 • Organiseren van verschillende activiteiten en netwerken in het land die bijdragen aan de ontwikkeling van professionals en instellingen
 • Deelnemen aan verschillende relevante netwerken
 • Meewerken aan het tijdschrift Zone

De overige doelstellingen en plannen van het bestuur lees je hier

Het ontstaan van de OGO Vereniging

In 1997 werd de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO-Academie) opgericht. In 2020 is de naam OGO-Academie veranderd in OGO Vereniging. De OGO Vereniging is een vereniging van leden die in verbinding met elkaar en de wereld bekendheid willen geven aan OGO. Daarbij richten zij zich op het bevorderen van kwaliteit, ontwikkeling en groei van het concept en de professionals. OGO Vereniging organiseert hiertoe activiteiten, zoals de tweejaarlijkse OGO conferentie, studiedagen en netwerkbijeenkomsten. Ook levert de OGO Vereniging financiële bijdragen aan publicaties en onderzoek, zoals aan de leerstoel Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel werd opgericht in 2013 en bekleed door em. prof. Bert van Oers. In 2019 nam Van Oers afscheid. In 2005 werd aan de Hogeschool Inholland een lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs opgericht. Dit lectoraat werd vervuld door dr. Dorian de Haan. Zij nam afscheid in 2014.