Wie zijn wij en waar staan wij voor?

De OGO Vereniging (voorheen OGO Academie) is een vereniging van leden die in verbinding met elkaar en de wereld bekendheid willen geven aan OGO. Daarbij richten wij ons op het bevorderen van kwaliteit, ontwikkeling en groei van het concept en de professionals.

Wat willen wij bereiken?

  • De kwaliteit van de uitvoering van OGO waarborgen en verder ontwikkelen op basis van theoretisch en praktisch onderzoek
  • Basisscholen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere belanghebbenden verenigen en verbinden
  • Zorgen dat OGO bekend is binnen het onderwijs en de kinderopvang, bij ouders en de politiek
  • Het streven is om het ledenaantal in 2021 tenminste te verdubbelen en fondsen te werven voor het opnieuw kunnen vestigen van de OGO leerstoel

Hoe doen wij dat?

  • Onderhouden van de website van de Verenging en delen van nieuws en activiteiten via sociale media.
  • Contact leggen en onderhouden met hogescholen, universiteiten, politiek, Onderwijsinspectie en andere partijen
  • Organiseren van verschillende activiteiten en netwerken in het land die bijdragen aan de ontwikkeling van professionals en instellingen
  • Vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van organisaties die werken vanuit de principes van het OGO
  • Meewerken aan het tijdschrift Zone

De overige doelstellingen en plannen van het bestuur lees je hier

Het ontstaan van de OGO Vereniging

In 1997 werd de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO Academie) opgericht. De OGO Academie is opgericht met als doel de krachten te bundelen bij de verdere ontwikkeling en verspreiding van OGO. In 2020 is de naam OGO Academie veranderd in OGO Vereniging en zijn de missie en de doelstellingen geactualiseerd.