In basisbasisscholen en kinderopvangorganisaties die werken met OGO zie je:

 • kinderen die betrokken en nieuwsgierig samen leren en ontwikkelen;
 • vakoverstijgend aanbod met samenhangende, betekenisvolle activiteiten;
 • een rijke leeromgeving die samen wordt opgebouwd, waarin zichtbaar is waaraan gewerkt wordt;
 • spel en onderzoek, lerend spel;
 • kinderen die uitstapjes maken en gasten in de klas;
 • kinderen die problemen op leren lossen en daarbij instrumenten inzetten;
 • professionals (leerkrachten, pedagogische medewerkers, pedagogen, … ) die meedoen met activiteiten;
 • professionals die in interactie zijn met de kinderen en handelingsgericht observeren en registreren (HOREB);
 • professionals die de interactie tussen de kinderen onderling stimuleren;
 • thema’s en activiteiten die systematisch zijn voorbereid (HOREB);
 • professionals met een open en lerende houding die actief samen bezig zijn met hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het onderwijs.