Samenstelling van het bestuur

 

Rienkje van der Eijnden, voorzitter

Rienkje heeft als leerkracht, intern begeleider en schoolleider gewerkt op verschillende OGO scholen. Sinds 2019 werkt zij als zelfstandige, waarbij zij zich richt op ontwikkeling, leiderschap en kwaliteit binnen het onderwijs. Rienkje is ook gecertificeerd Zin in Lezen trainer. Binnen de vereniging richt Rienkje zich op het geven van naamsbekendheid aan OGO en het vergroten van de betrokkenheid van leden bij de vereniging. Sinds november 2020 heeft zij de taak van voorzitter van de vereniging overgenomen van Bea Pompert.

Joke van Winden, bestuurslid

Joke was jarenlang actief binnen het onderwijs. Tegenwoordig is zij met pensioen en zet zij haar ervaring in voor de OGO Vereniging. Joke heeft ervaring als leerkracht en directielid. Na een studie Orthopedagogiek werkte zij als onderwijsadviseur bij Marant Interstudie in Elst en begeleidde zij schoolteams primair onderwijs o.a. op het gebied van Startblokken/Basisontwikkeling en onderzoekend leren. Binnen de vereniging draagt zij o.a. bij aan het organiseren van de tweejaarlijkse OGO conferentie en aan het werven van fondsen voor de OGO leerstoel.

Anne Reijrink, bestuurslid

Anne is een bevlogen onderwijsadviseur met als specialisatie ‘het jonge kind’. Anne werkte eerst als onderwijsadviseur voor Marant, waar zij kennismaakte met OGO. Sinds 2014 werkt zij als zelfstandig adviseur bij Anne Reijrink Onderwijsadvies. Anne is gecertificeerd trainer voor ‘Startblokken’ en ‘Zin in lezen’.  Anne houdt van fotograferen. Binnen de vereniging draagt zij o.a. bij aan (de vormgeving van) nieuwsberichten en de website en aan het werven van fondsen voor de OGO leerstoel.

Nick de Koning, bestuurslid

Nick kwam tijdens zijn opleiding aan de Pabo in Ede in aanraking met OGO. Nick is bovenbouwleerkracht en bouwcoördinator en is bezig met de afronding van zijn studie Onderwijskunde. Nick betreurt het dat er nog relatief weinig OGO basisscholen zijn en wil zijn enthousiasme voor OGO graag delen en vanuit de vereniging bijdragen aan de naamsbekendheid en de promotie van OGO.

Marte van Vliet, bestuurslid

Marte heeft de pabo gedaan en Onderwijspedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij heeft als nascholer gewerkt bij De Activiteit, lesgegeven in de bovenbouw (OGO scholen) en de eindredactie van tijdschrift Zone gedaan. Marte zoekt altijd naar de verbinding tussen praktijk en theorie. Op dit moment is zij werkzaam als pedagogiek docent op Hogeschool Inholland Alkmaar, waar zij studenten enthousiasmeert voor (OGO) onderwijs. Binnen de vereniging draagt Marte bij aan de verbinding tussen pabo’s en OGO.

Femke van der Wilt, bestuurslid

Femke studeerde Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, promoveerde en werkt sinds 2015 als wetenschapper bij de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de VU, waar zij zich bezighoudt met onderwijs en onderzoek. Femke zorgt binnen de vereniging voor de verbinding met het wetenschappelijk onderzoek vanuit de CHAT.

Bea Pompert, bestuurslid (aftredend in 2021)

Bea is één van de grondleggers van OGO. Bea is werkzaam als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zij is als onderwijspedagoog afgestudeerd op onderzoek naar spel in groep 3. Met haar jarenlange onderwijservaring als leerkracht, IB-er, pabodocent en nascholer kent zij ook de praktijk door en door. Bea is een geliefd spreker en auteur van boeken en artikelen over spel, geletterdheid, thema’s en taal, onderzoekend lezen en het leren van leraren. Bea is redactielid van tijdschrift Zone en penningmeester van de Vygotskij Foundation.

Vacatures binnen het bestuur

 

Bestuurslid

De vereniging is op zoek naar een bestuurslid die affiniteit heeft met OGO en met financiën om de taak van penningmeester op zich te nemen. Ook zoeken we nog een bestuurslid die als leerkracht werkzaam is in een OGO school. Alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid. Er staat geen financiële vergoeding tegenover de werkzaamheden als bestuurslid. Ben je geïnteresseerd? Mail ons!