De OGO Vereniging (voorheen OGO Academie) is een vereniging. De vereniging kan niet bestaan zonder leden. Wil je ook lid worden? Meld je dan aan!

Waarom lid worden?

Met je contributie draag je bij aan:

 • Het realiseren van de missie en de doelen van de OGO Vereniging
 • De verdere ontwikkeling van het OGO concept en de theoretische onderbouwing daarvan
 • Het realiseren van (leden)activiteiten, waaronder de tweejaarlijkse OGO conferentie
 • De instandhouding van de OGO website en de OGO Vereniging zelf

Dit krijg je er zelf voor terug:

 • Meepraten en meebeslissen over de koers van de OGO Vereniging
 • Hulp bij het opzetten van of deelnemen aan een OGO netwerk in je eigen regio
 • Nieuws en inspiratie met betrekking tot het OGO concept
 • Een abonnement op tijdschrift Zone, hét tijdschrift voor spelend en onderzoekend leren. Je ontvangt de Zone 4x per jaar
 • 10% korting op de tweejaarlijkse OGO conferentie
 • Gratis of met korting deelnemen aan ledenactiviteiten van de OGO Vereniging

Contributie

Contributie (per jaar) nieuwe lidmaatschappen vanaf 2021 (inclusief 4x per jaar tijdschrift Zone bij jou in de bus)

 • € 79,50 voor een regulier lidmaatschap (= € 6,60 per maand)
 • € 60,00 lidmaatschap laag tarief (= € 5,00 per maand; voor als de reguliere contributie voor jou te hoog is)
 • € 45,00 studentenlidmaatschap (= € 3,75 per maand). Dit lidmaatschap wordt na maximaal 4 jaar omgezet in een regulier lidmaatschap.

 

Aanmelden

Om lid te worden vragen wij je het Aanmeldformulier individueel OGO lidmaatschap in te vullen, te ondertekenen en per e-mail te versturen.

Voor een organisatielidmaatschap klik hier

 

Actief bijdragen aan de OGO Vereniging

Wil je een actieve bijdrage leveren aan de activiteiten en het nastreven van de doelen van de OGO Vereniging? Neem dan contact op met het bestuur.

Donateur worden

Draag je – net als wij – het onderwijs en de kinderopvang een warm hart toe? Wil je bijdragen aan de verspreiding van OGO? Steun ons met een donatie! Donaties kunnen worden gestort op NL86 INGB 000.77.01.824 t.n.v. OGO Vereniging o.v.v. donatie leerstoel. Donaties worden gebruikt om verder onderzoek te doen naar OGO.

Regels voor het lidmaatschap van de OGO Vereniging

Door lid te worden van de OGO Vereniging verbind je je aan een vereniging. Hier horen de volgende regels bij:

 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging automatisch verlengd
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 november. Dit kan per e-mail
 • De contributie wordt in het voorjaar per automatische incasso geïnd
 • Wanneer de contributie niet betaald is volgt er bij elke herinnering een bijdrage van €2,50 voor de administratiekosten
 • Het bestuur van de OGO Vereniging zal een eventuele verhoging van de contributie tijdig bekend maken via de website en nieuwsbrief
 • De vereniging gebruikt het lidmaatschapsgeld voor de instandhouding van de vereniging en voor verdere ontwikkeling en verspreiding van OGO