Wil je collega’s van andere basisscholen of kinderopvangorganisaties ontmoeten? Wil je samen kennis en ervaringen uitwisselen? Wil je elkaar inspireren en van elkaar leren? Dat kan in een OGO netwerk.

 

In een OGO netwerk inspireer je elkaar over:

 • Thematisch spel
 • OGO in groep …
 • Spel en onderzoek in de bovenbouw
 • Leiderschap en schoolontwikkeling in een OGO school
 • Omgaan met verschillen
 • Zin in Lezen / Lezen zonder leesmethode
 • Een ander interessant onderwerp

Een netwerk beginnen en onderhouden doe je zelf! Het bestuur van de OGO Vereniging kan je helpen met het starten en vormgeven van zo’n netwerk en met het in contact komen met collega’s. Ook is er (beperkt) budget waar je als lid van de vereniging gebruik van kan maken om eens per jaar een deskundige in te huren voor scholing of expertise op een bepaald onderwerp of om op een andere wijze je netwerkbijeenkomst te versterken en te verdiepen. Het fonds waarop het regionetwerk een beroep kan doen is niet onuitputtelijk; het principe is op = op. Het bestuur van de OGO Vereniging beslist over de aanvraag.

Wil je meer informatie of hulp bij het starten van je eigen netwerk? Neem dan contact op met bestuurslid Joke van Winden: secretariaat@ogo-academie.nl

Een OGO netwerk:

 • Is een inspirerend platform
 • Verwelkomt iedereen die OGO een warm hart toedraagt
 • Is gericht op het uitwisselen van ‘good practices’
 • Is een onderlinge vraagbaak voor collega’s en advies door collega’s
 • Biedt hulp of ondersteuning waar nodig en mogelijk
 • Is op vrijwillige basis

Betaalde netwerken:

Binnen OGO bestaan ook netwerken die gebruik maken van inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van een beroepskracht.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Landelijk netwerk OGO directies
 • Landelijk netwerk ‘Zin in Lezen’

Deze netwerken vallen niet onder de OGO Vereniging, maar worden georganiseerd door nascholingscentrum De Activiteit.