De Activiteit

De Activiteit is het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het centrum is opgericht in 2002 en biedt nascholingstrajecten voor pedagogische medewerkers, leerkrachten, teams en directies. In de nascholingstrajecten wordt een verbinding gelegd tussen praktijk en theorie. Naast nascholingstrajecten verzorgt De Activiteit ook workshops en studiedagen en worden materialen en producten ontwikkeld die bijdragen aan de implementatie van OGO.

Tijdschrift Zone

Zone is een tijdschrift voor pedagogische medewerkers, leerkrachten, studenten en nascholers die werken met OGO. In het tijdschrift lees je hoe OGO in de praktijk wordt vormgegeven, welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van OGO en wat de uitkomsten zijn van onderzoek naar OGO. Door een abonnement te nemen op Zone blijf je op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rondom OGO!

Het Frea-Janssen Vos Fonds

Het Frea-Janssen Vos Fonds is in 2019 opgericht ter nagedachtenis aan één van de grondleggers van OGO: Frea-Janssen Vos. Het doel van het fonds is om kinderopvang en het onderwijs te verbeteren met behulp van een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit doet het fonds door samen te werken met wetenschappers en studenten voor het ontwikkelen van goede praktijken. Ook verspreidt het fonds artikelen, brochures en boeken en organiseert het workshops en conferenties waarin het gedachtegoed wordt verspreid.

De Vygotskij Foundation

De Vygotskij Foundation is een stichting, opgericht in mei 2013. Het doel van de stichting is om de theorie van Lev Vygotskij – waar OGO op is gebaseerd – te verspreiden en toegankelijk te maken voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, besturen en onderzoekers. In 2015 heeft de Vygotskij Foundation een Vygotskij bibliotheek opgericht. Daarnaast beschikt de foundation over een studiefonds dat aangewend kan worden door (jonge) onderzoekers.