Starten met OGO betekent het begin van een continu en inspirerend leertraject. OGO vergt vaak een andere manier van denken over onderwijs waarbij de kwaliteit van de interactie tussen het kind en de omgeving centraal staat. OGO-scholen en OGO-kinderopvang zijn inspirerende omgevingen om te werken, onderwijzen en leren.

Ieder kind verdient OGO

Vanaf de start van de ontwikkeling kunnen kinderen leren met behulp van OGO. Voor kinderopvangorganisaties is er Startblokken. Voor scholen is er Basisontwikkeling voor de onderbouw en Ontwikkelingsgericht Onderwijs voor de bovenbouw.

Startblokken

Startblokken is het pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het is een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van de jonge kinderen. Het zorgt ervoor dat pedagogische medewerksters, peuterleidsters en leerkrachten zich niet vastbijten in een vastomlijnd cursorisch aanbod van taal- en woordenschatoefeningen. Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak. Van meet af aan is Startblokken zo’n aanpak. Méér dan woordenschat en taal. Spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment. Deze brede aanpak past in kinderopvangcentra, peutergroepen en kleutergroepen.

 

Meer lezen over Startblokken

Voor iedereen die meer wil weten over de filosofie achter Startblokken is er het boek Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw. Dit boek is geschreven door Frea Janssen-Vos, één van de grondleggers van OGO.

Een aanbod van betekenisvolle activiteiten en actuele thema’s, daar begint het allemaal mee. Wat daar aan te leren valt en hoe daarin steeds wordt gezocht naar spel als context voor leren en ontwikkelen wordt in dit boek doormiddel van inspirerende praktijkverhalen en vanuit de nieuwste ideeën over spel uitgewerkt.

Meer informatie en bestellen

 

Meer weten?

Voor de theoretisch wetenschappelijke basis achter OGO kunt u lezen op de pagina boeken over OGO of artikelen over OGO of neem een abonnement op het OGO-magazine Zone.

Werken met Startblokken

Bent u geïnteresseerd om met uw kindopvangorganisatie te werken met Startblokken? De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, heeft meerdere cursussen beschikbaar:

Kijk op de website van Startblokken

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via het formulier onderaan deze pagina.

 

Basisontwikkeling

Basisontwikkeling is er voor onderbouwleerkrachten die op zoek zijn naar betekenisvol onderwijs waarbij de kinderen betrokken deelnemers worden aan interessante en échte spelactiviteiten. Het programma zet in op een brede persoonsontwikkeling, in combinatie met specifieke kennis en vaardigheden. Het is geen methode, maar geeft richtlijnen hoe leerkrachten hun onderwijs samen met de kinderen kunnen vormgeven.

De rol van de leerkracht begint bij het opbouwen van contact. In deze interactie gaat de leerkracht op zoek naar wat de kinderen betekenisvol vinden. Ook andere vaardigheden zoals bouwen aan een rijke speelleeromgeving en begeleiden van spel, waarbij het spel van de kinderen blijft, komen aan bod. Reflecteren op het eigen handelen is daarbij de motor voor ontwikkeling van zowel professionals als kinderen.

Met Basisontwikkeling werk je op een thematische manier vanuit de interesses van de kinderen én behaal je de kerndoelen.

 

Meer lezen over Basisontwikkeling

Het boek Basisontwikkeling voor Peuters en de Onderbouw is geschreven door Frea Janssen-Vos, één van de grondleggers van OGO. Het legt een theoretische basis onder het thematisch werken in de onderbouw van de basisschool.

Een aanbod van betekenisvolle activiteiten en actuele thema’s, daar begint het allemaal mee. Wat daar aan te leren valt en hoe daarin steeds wordt gezocht naar spel als context voor leren en ontwikkelen wordt in dit boek doormiddel van inspirerende praktijkverhalen en vanuit de nieuwste ideeën over spel uitgewerkt.

Meer informatie en bestellen

 

Meer weten?

Voor de theoretisch wetenschappelijke basis achter OGO kunt u lezen op de pagina boeken over OGO of artikelen over OGO of neem een abonnement op het OGO-magazine Zone.

Werken met Basisontwikkeling

Bent u geïnteresseerd om met uw school te werken met Basisontwikkeling? De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, heeft meerdere cursussen beschikbaar:

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via het formulier onderaan deze pagina.

 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In Ontwikkelingsgericht Onderwijs start het leren bij je eigen vragen. We bouwen dit uit naar echte praktijken waarin leerlingen aan de slag kunnen. Denk aan: de webshop, de kunstuitleen of het organiseren van verkiezingen. Wie nieuwsgierig onderzoekt en zelf betekenis kan geven aan kennis en vaardigheden leert meer én beter.

Met Ontwikkelingsgericht Onderwijs werk je vanuit de interesses van de kinderen én behaal je tegelijk de kerndoelen.

 

Meer lezen over Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Het boek Vakken en Vorming in Onderzoek geeft handvatten voor Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw. Veel bovenbouwleerkrachten nemen vragen van kinderen graag als uitgangspunt voor de leerlingen. Maar hoe organiseer je dit, hoe voldoe je aan de kerndoelen en wat vraagt het van jou als leerkracht?Dit basisboek geeft een handvat aan leerkrachten die hun onderwijs samen met leerlingen willen opbouwen. Uitgangspunt is daarbij het inrichten van rijke onderzoeksactiviteiten die als context dienen voor leren en ontwikkelen.

De vakken staan niet apart. We zetten in op de bereidheid van leerlingen om vragen te stellen over de wereld, actuele kwesties en ervaringen.

Meer informatie en bestellen

Meer weten?

Voor de theoretisch wetenschappelijke basis achter OGO kunt u lezen op de pagina boeken over OGO of artikelen over OGO of neem een abonnement op het OGO-magazine Zone.

Werken met Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Bent u geïnteresseerd om met uw school te werken met Ontwikkelingsgericht Onderwijs? De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, heeft meerdere cursussen beschikbaar:

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via het formulier onderaan deze pagina.

 

Meer weten?

Neem een verder kijkje op onze website of stel je vraag direct aan ons.