OGO in een lerende organisatie

Rienkje van der EijndenActiviteiten, Nieuws

In het schoolbeleid van veel OGO-scholen heerst het streven om als schoolorganisatie een lerende organisatie te zijn. Maar wat zijn nu kenmerken van OGO-scholen als lerende organisatie? Daarover rondde Hans … Read More

Zin in lezen houden!

Rienkje van der EijndenActiviteiten, Nieuws

Anne Reijrink komt als trainer van de aanpak Zin in Lezen, veel in praktijken van groep 3 waar kinderen vanuit deze aanpak leren lezen. Zin in Lezen is een leesaanpak … Read More

Laat je verrassen: elke dag een gedicht

Rienkje van der EijndenNieuws

Poëzie helpt je om woorden te vinden bij bijzondere gebeurtenissen in het leven: liefde, geboorte of dood. Maar er is voor elke dag een passend vers te vinden. Gedichten geven stof … Read More

Dialogisch schrijven in de bovenbouw

Rienkje van der EijndenNieuws

In veel scholen zien we dat het taalonderwijs sterk verkaveld is, waarbij de verschillende deelvaardigheden zoals spreken en schrijven in aparte lessen worden behandeld. Hierdoor hebben leerlingen minder kansen om … Read More

Nieuw in HOREB 3.0

Rienkje van der EijndenNieuws

HOREB 3.0 is een systematiek waarmee invulling gegeven kan worden aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs voor kinderen met 0 t/m 12/13 jaar. In de kinderopvang noemen wij deze manier van werken Startblokken … Read More