Staat jouw school al op onze OGO-kaart?

Rienkje van der EijndenNieuws

Is jouw school al lid van de OGO Vereniging? Check het op onze kaart.

Het OGO heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een prachtig onderwijsconcept dat een stevige theoretische én praktische basis heeft. Veel scholen profileren zich daarom als OGO-school en nog meer scholen maken gebruik van de vanuit het OGO ontwikkelde praktijken, zoals het VVE-programma ‘Startblokken’ of de leesmethodiek ‘Zin in Lezen’. Ook maken vele opleidingen en leerkrachten gebruik van de boekenreeks die bij van Gorcum verschenen is en laten zij zich inspireren door het tijdschrift Zone.

Het OGO-concept biedt veel antwoorden op vragen waar scholen mee worstelen, zoals het gebrek aan (lees)motivatie bij leerlingen, het omgaan met verschillen en het aanbrengen van samenhang in een vol curriculum.

Het is dan ook geen wonder dat veel scholen werken met OGO of zich laten inspireren door OGO.

De OGO Vereniging heeft de afgelopen 25 jaar stevig bijgedragen aan de ontwikkeling van het concept. Door de vestiging van een leerstoel, de OGO-conferenties, netwerken en andere ledenactiviteiten , PABO-certificeringen en het tijdschrift Zone. We willen graag dat we dit ook in de toekomst kunnen doen, maar zien het ledenaantal al een poos teruglopen, waardoor dit geen vanzelfsprekendheid is.

In 2021 hebben we er daarom voor gekozen om het lidmaatschap van de OGO Vereniging ook open te stellen voor scholen, kinderopvanglocaties en andere organisaties die zich graag laten inspireren door het OGO. Al deze organisaties verwelkomen we graag als lid van de OGO Vereniging. Zo zorgen we er samen voor dat het OGO krachtig blijft en zich verder kan ontwikkelen en dat scholen en kinderopvang, professionals en vooral kinderen kunnen blijven profiteren van dit mooie concept.

Op dit moment hebben vijf scholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om lid te worden. Dat is een mooi begin, maar het is niet genoeg. We merken dat veel scholen het idee hebben dat ze al lid zijn. Op deze scholen zijn wellicht leerkrachten persoonlijk lid of er is een abonnement op Zone of …? Het zou superfijn zijn als deze scholen zich ook daadwerkelijk aanmelden als lid!

Twijfel je of jouw school of organisatie al lid is? Check het dan op de OGO-kaart.

Tot snel!