Ook deelnemen aan het OGO Pabo Netwerk?!

Rienkje van der EijndenActiviteiten, Nieuws

Op verschillende opleidingen (Pabo’s, Pedagogisch Educatief Professional) wordt, op uiteenlopende manieren, aandacht besteed aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Om deze ontmoetingen te bevorderen is er een OGO Pabo Netwerk georganiseerd vanuit de OGO-Vereniging waar docenten aan kunnen deelnemen, om elkaar te inspireren, op de hoogte te blijven en samen te ontwikkelen vanuit ontwikkelingsgerichte visie.

In vier bijeenkomsten per studiejaar ontmoeten we elkaar vanuit verschillende inhouden.
Het netwerk vindt plaats op een locatie in Utrecht van 10:00 – 13:00 op de volgende data:

  • 13 oktober 2022
  • 1 december 2022
  • 9 februari 2023
  • 6 april 2023

Op twee van deze bijeenkomsten zullen externen uitgenodigd worden om ons te inspireren Dit studiejaar zullen dat Bea Pompert en Lorien de Koning van De Activiteit (landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs) zijn.

Kosten voor deelname aan dit netwerk bedragen € 360,- per deelnemer.

Voor meer informatie en het inschrijvingsformulier: secretariaat@ogo-academie.nl

De uiterlijke inschrijfdatum is 9 september 2022.