Ken jij de toolkit historisch redeneren al?

Rienkje van der EijndenNieuws

Ontwikkeling van het historisch denken bij leerlingen

Historisch redeneren helpt leerlingen de dynamiek te begrijpen tussen verschillende tijdsperiodes en op die manier dieper inzicht te krijgen in de geschiedenis. Zelf onderzoek doen biedt een goede kans voor historisch redeneren, omdat je voor het doen van onderzoek vragen opstelt, bronnen induikt en probeert te begrijpen hoe bepaalde activiteiten, producten of personen zich ontwikkeld hebben door de tijd heen. Door dit samen te doen in de klas ontstaat er een proces van betekenisverlening en argumentatie.

Een groep van leraren, nascholers en onderzoekers werkten samen aan een project waarin onderzoekend leren op het gebied van geschiedenis centraal staat. In dit project hebben zij een toolkit ontwikkeld, die leerkrachten helpt het historisch redeneren van hun leerlingen te verbeteren. De toolkit is gericht op het nadenken over geschikte thema’s en activiteiten en het voeren van onderzoekende gesprekken.

De toolkit die tijdens dit proces door de gehele groep is ontwikkeld bevat:

  • overzichten die helpen bij het voeren van onderzoekende gesprekken in de klas;
  • een overzicht voor het verbinden van verleden, heden en toekomst;
  • overzichten van menselijke behoeften die een rol spelen in de geschiedenis (bv. macht);
  • goede voorbeelden van tijdlijnen die de leraren samen met hun groepen ontwikkeld hebben;
  • beschrijvingen van activiteiten gericht op historisch redeneren die leraren kunnen doen;
  • video’s van activiteiten van de leraren.

Je kunt de toolkit vinden op onze website: https://www.ogo-vereniging.nl/ogo/ogo-producten/