Nieuw in HOREB 3.0

Rienkje van der EijndenNieuws

HOREB 3.0 is een systematiek waarmee invulling gegeven kan worden aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs voor kinderen met 0 t/m 12/13 jaar. In de kinderopvang noemen wij deze manier van werken Startblokken en in de onderbouw van de basisschool Basisontwikkeling.

HOREB 3.0 bevat instrumenten die het handelen van de professional ondersteunt en de ontwikkeling van kinderen zichtbaar maakt.
HOREB is een handelingsgericht instrument, dat bij leerlingen de structuur en betekenis van handelingen bloot legt, bespreekbaar maakt, classificeert en beoordeelt. Daarbij horen ook de inbedding van de betrokken handelingen in culturele praktijken, motieven, interesses, en eventuele achterliggende overwegingen van de actor om te handelen zoals zij/hij doet.

De keuze voor HOREB van een ontwikkelingsgerichte school is dus een logische (gezien de theoretische achtergrond), de structuur van het instrument is geënt op de cultuurhistorische activiteitstheorie. Naast de aansluiting bij een specifieke theoretische achtergrond, legt HOREB ook een nauwe relatie met het gegeven onderwijs, hetgeen de ecologische validiteit van het instrument ten goede komt.

In schooljaar 2020-2021 is de HOREB doorontwikkeld naar versie 3.0. Het is gestart bij het construeren van een nieuw observatiemodel. Het observatiemodel ‘Spelverhalen’. Met dit model kun je kinderen observeren in de leeftijden 0 tot 12/13 jaar. HOREB 3.0 bestaat daarom uit één module voor zowel kinderopvang als de basisschool.

In deze workshop laat Lorien de Koning, onderwijsadviseur bij de Activiteit, je graag de wijzingen zien. Je kunt oefenen met het gebruiken van de HOREB en er is ruimte voor vragen over HOREB 3.0.

Meer weten over HOREB 3.0? Schrijf je dan in voor deze workshop op de OGO-conferentie op 16 maart 2022 en maak tot 1 november nog gebruik van de vroegboekkorting!