Wil jij ook goed en actueel onderwijs? Steun de OGO leerstoel!

Rienkje van der EijndenNieuws

OGO is een krachtig en bloeiend concept dat streeft naar betekenisvol leren, waarbij samen spelen en onderzoeken de basis vormen. Binnen OGO is leren ingebed in sociaal-culturele praktijken die kinderen vanuit het dagelijks leven kennen (o.a. supermarkt, boerderij, parlement) waardoor hetgeen ze leren altijd een maatschappelijk-culturele en persoonlijke waarde heeft. Dit maakt OGO zinvol en duurzaam!

Door deelname aan deze sociaal-culturele praktijken in de kinderopvang en het onderwijs geven we álle kinderen, ongeacht hun afkomst, de mogelijkheid om als volwaardige burger deel te kunnen nemen in de maatschappij.

Er zijn circa 300 kinderopvangorganisaties en scholen die OGO dagelijks invulling geven aan het OGO-concept.

Dát OGO een krachtig onderwijsconcept is, is mede te danken aan de leerstoel Cultuurhistorische onderwijspedagogiek, die sinds 2004 op aanvraag van de OGO-Vereniging was ingesteld aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze leerstoel is bekleed door Prof. dr. Bert van Oers. De rol van de leerstoelhouder was om in samenwerking met collega-onderzoekers, leerkrachten, nascholers en ontwikkelaars de theorieontwikkeling verder te brengen en de lopende ontwikkelingen rond invoering en uitvoering van OGO in de praktijk te ondersteunen.

Deze samenwerking heeft geleid tot praktische vernieuwingen die theoretisch onderbouwd zijn en waarvoor empirisch bewijs is. Enkele voorbeelden van onderzoek: De betekenis van spel in relatie tot leren en deelname aan culturele activiteiten, de waarde van dialogische gesprekken in de klas, de effecten van OGO op betrokkenheid en motivatie van leerlingen 1.

Deze onderzoeksresultaten zijn nationaal en internationaal beschikbaar middels publicaties, congressen, lezingen e.d., waardoor deze bevindingen ook hun weg vinden naar het hele onderwijsveld. Wegens emiraat van Prof.dr. Bert Van Oers is de leerstoel helaas in oktober 2019 beëindigd.

We vinden het noodzakelijk dat OGO een eigentijds en bloeiend concept blijft, zodat kinderen vol overgave naar de kinderopvang en school gaan en zich breed kunnen ontwikkelen. Opnieuw een leerstoel instellen is daarvoor noodzakelijk, maar zonder financiële steun is dat niet mogelijk. Daarom doen we een beroep op jou!

Steun dit initiatief door:

Hier vind je alle voordelen van je lidmaatschap op een rij.

  • Een vrije gift te storten op NL86INGB0007701824 t.n.v. Academie voor OGO o.v.v. bijdrage leerstoel.

 

Daarnaast help je ons door dit bericht te delen via social media.

* De OGO-vereniging is een vereniging van leden (o.a. leerkrachten, pedagogische medewerkers, schooldirecteuren, nascholers, pabodocenten en onderzoekers) die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de theorie en praktijk van OGO in Nederland. De vereniging bereikt leden en niet-leden o.a. door het organiseren van conferenties, faciliteren van netwerken, publicaties in het OGO tijdschrift ZONE en via social media:

Facebook: https://www.facebook.com/OGOAcademie

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ogovereniging

Instagram: https://www.instagram.com/ogovereniging

Twitter: https://twitter.com/ogoacademie

 

 

1 voor meer onderzoeksresultaten zie Afscheidsrede Bert van Oers: https://research.vu.nl/en/publications/sporen-van-vooruitgang-reflectie-op-de-bonte-ontwikkeling-van-de-

 

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website! www.ogo-vereniging.nl