Hogeschool de Kempel – Helmond

Hogeschool de Kempel draagt OGO een warm hart toe. Brede persoonsontwikkeling van studenten – zoals OGO dat beoogt – is een belangrijk uitgangspunt voor hun curriculum. OGO wordt in de hele opleiding aangeboden. De studenten komen in de eerste fase van de opleiding geregeld in aanraking met belangrijke aspecten van het concept, zoals het belang betrokkenheid, stimuleren van de brede ontwikkeling, betekenisvolle activiteiten en de basisideeën van Vygotsky. In het tweede semester van het tweede jaar verdiepen studenten zich in het concept en gaan ze in de onderbouw van de basisschool de principes van OGO handen en voeten geven. Ze doen dit onder andere door in hun stage aan de slag te gaan met spel en thematiseren. In het vierde jaar krijgt OGO een verdere verdieping binnen de module ‘leeftijdsspecialisatie’. Daarnaast kunnen de vierdejaars studenten ook kiezen voor een OGO-profilering. In dat geval werken zij gedurende het hele studiejaar aan het ontwikkelen van OGO-competenties. Zij bewijzen dit in een schriftelijke kennistoets en een praktijk assessment gekoppeld aan een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit resulteert in een basiscertificaat OGO of een certificaat OGO-specialist.

Contactpersonen: Lisanne Nagtegaal (l.nagtegaal@kempel.nl) en Jose Hillen (j.hillen@kempel.nl)

Hogeschool Viaa – Zwolle

Viaa heeft als onderwijsconcept ‘vormend en onderzoekend leren’ (VOL) voor het hele curriculum, en hier past OGO bij. Het wordt dan ook door de hele opleiding heen aangeboden. In het eerste jaar gaan studenten spel observeren en begeleiden, en richten, samen met leerlingen, een themahoek in. In het tweede jaar voeren ze een heel thema uit, waarbij ze mogen kiezen of ze dit in de bovenbouw of de onderbouw doen. In het derde jaar in de specialisatie onderbouw voeren studenten een beredeneerd gedifferentieerd thema uit, en begeleiden ook kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het spel en verantwoorden dit vanuit de literatuur en hun Persoonlijk Meesterschap. In het vierde jaar is er de mogelijkheid om de minor OGO te volgen, waarmee het OGO-certificaat behaald kan worden op beide niveaus: basiscertificaat OGO of certificaat OGO-specialist. De studenten tonen in een Beeldjournaal (met onderliggend OGO-dossier) hun OGO-praktijk, hun kennis van Horeb, en hoe ze door middel van actieonderzoek hun eigen OGO-praktijk verbeterd hebben.

Contactpersonen: Eize Stamhuis (e.stamhuis@viaa.nl) en Truus Visser (t.visser@viaa.nl)

Hogeschool KPZ – Zwolle

OGO wordt in de bachelor in de hele opleiding aangeboden. In het eerste jaar wordt er een oriëntatie gegeven op vernieuwingsstromen waaronder OGO. De eerstejaars student maakt kennis met het belang van spelen en spel in het onderwijs en de sociaal culturele praktijken die daarbij nodig zijn. In het tweede jaar loopt de student een half jaar stage bij een kleutergroep. Thematiseren en alles wat daarbij hoort komt vanuit de pedagogiek maar ook vanuit alle andere vakgebieden uitgebreid aan bod. De student leert een eigen thema voor te bereiden met een half open planning, geeft impulsen en kan de kenmerken van Basisontwikkeling vanuit theorie en visie herkennen en toepassen. In het derde jaar van de bachelor kan de student een keus maken om zich te specialiseren in ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw of de bovenbouw. De student gaat, al dan niet op een OGO-school, stage lopen en thema’s uitvoeren. Ook gaat de student workshops volgen, met experts in gesprek en zich verdiepen in literatuur. Hiermee worden de OGO-competenties van de student vergroot en kan de student in het 4e jaar met een portfolio en een presentatie aantonen dat hij OGO-specialist is en bijbehorende certificaat kan ontvangen.

Contactpersoon: Marjolein Klompe (m.klompe@kpz.nl)