Opening Vygotskij-bibliotheek in Schagen

Rienkje van der EijndenBoeken, Nieuws

Lev Semjonovitsj Vygotskij (1896-1934) is een Russisch psycholoog van Joodse afkomst. Hij studeerde in 1917 af aan de Staatsuniversiteit van Moskou. Later bezocht hij het Instituut voor Psychologie in Moskou (1924-34), waar hij werkte aan onderzoeken over de cognitieve ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder de verhouding tussen taal en het denken. Zijn publicaties benadrukten de rol van historische, culturele en sociale factoren in de cognitieve ontwikkeling en hij benadrukte dat de taal het belangrijkste symbolische hulpmiddel dat door cultuuroverdracht wordt verstrekt. Hij stierf in Moskou aan tuberculose op de leeftijd van 38 jaar. Hij is sterk beïnvloed door de ideeën van Karl Marx. Zijn werk werd niet gewaardeerd in de Sovjet-Unie, waardoor het pas in 1958 bekend werd in de Westerse wereld. (Bron: Nivoz)

Cultuurhistorische theorie

Lev Vygotskij ontwikkelde de cultuurhistorische theorie. Volgens deze theorie wordt de ontwikkeling van een kind beïnvloed door de cultuur waarin het kin opgroeit. Kinderen leren en ontwikkelen zich in interactie met de sociale context waarin zij opgroeien en de volwassenen om zich heen. Vygotskij introduceerde ook het begrip ‘Zone van naaste ontwikkeling’. Deze zone heeft betrekking op de potentiële leermogelijkheden van een individu. Wat een kind alleen kan, is het huidige ontwikkelingsniveau en wat het kan met hulp van een ander is zijn potentiële ontwikkelingsniveau. Opvoeders en leerkrachten ondersteunen het kind in zijn ontwikkeling door te werken binnen deze zone.

Het belang van Vygotskij voor het OGO

De theorieën van Vygotskij zijn verder onderzocht en uitgewerkt door wetenschappers, waaronder Professor Dr. Bert van Oers. We kennen dit tegenwoordig als de (Sociaal) Cultuurhistorische Activiteitstheorie (CHAT). Van Oers bestudeerde het werk van Vygotskij in de oorspronkelijke taal. Deze werken zijn nu eigendom van de Vygotskij Foundation en toegankelijk via de Vygotskij-bibliotheek.

Opening Vygotskij-bibliotheek

Op woensdag 15 juni 2022 wordt de Vygotskij Bibliotheek feestelijk geopend door prof. Bert van Oers. Aansluitend verzorgt Bea Pompert de bijeenkomst ‘Echte verbeteringen in de klas: over nascholing en innoveren’. Afsluitend een borrel. Inloop vanaf 14:30, start programma om 15:00. Locatie: Julianaschool in Schagen.

Openingstijden bibliotheek 2022-2023

De Vygotskij-bibliotheek kan bezocht worden door studenten en andere geïnteresseerden. Op onderstaande data is de bibliotheek open. Het genoemde lid van de Foundation zal aanwezig zijn voor hulp en toelichting:

  • 30 september 2022 – Bea Pompert
  • 4 november 2022    – Bea Pompert
  • 9 december 2022    – Bea Pompert
  • 27 januari 2023       – Bea Pompert
  • 10 februari 2023     – Leanne Oudes
  • 10 maart 2023        – Bea Pompert
  • 14 april 2023          – Chiel van der Veen
  • 12 mei 2023           – Bea Pompert
  • 30 juni 2023           – Bea Pompert

Wil je op een ander moment de bibliotheek bezoeken, bel dan Bea Pompert: 06 132 993 71 of mail: b.pompert@de-activiteit.nl

De cultuurshistorische activiteitstheorie en de praktijk van het onderwijs

De theorie van de CHAT wordt toegepast binnen het onderwijs binnen het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Het OGO heeft zich op basis van theoretisch en praktisch onderzoek in de loop der jaren ontwikkeld tot een sterk concept waar veel scholen zich door laten leiden en inspireren. Meer weten over het OGO? Bezoek dan de website van de OGO Vereniging.