Vraag het Bert: Hoe onderscheidt OGO zich?

Femke van der WiltVraag het Bert

Hoe onderscheidt OGO zich van andere onderwijsconcepten?

“Andere onderwijsconcepten, zoals Ervaringsgericht Onderwijs of Jenaplan, gaan wel uit van een kindbeeld dat bepalend is voor hoe je met kinderen zou moeten omgaan, maar ze zijn niet gebaseerd op een uitgewerkte theorie over leren, ontwikkeling en de relatie met cultuur. Bovendien lijken mij deze benaderingen té terughoudend met de invulling van de rol van de leerkracht. Een begrip als spel wordt daardoor op een intuïtieve, praktische manier ingevuld. Ik heb geprobeerd vanuit de cultuurhistorische activiteitstheorie een nieuwe speltheorie te ontwikkelen. Bovendien is er binnen de cultuurhistorische activiteitstheorie een definitie van leren: leren wordt gedefinieerd als een kwalitatieve ontwikkeling van handelingen. Leren is een onderdeel van de spelactiviteit. Binnen spel kun je kinderen helpen bepaalde handelingen te veranderen, zodat ze beter kunnen deelnemen aan spel. In andere theorieën is er niet echt een theorie over spel en hoe leren tijdens spel plaatsvindt. Daarin wordt er vaak vanuit gegaan dat leren plaatsvindt tijdens spel.

Een ander aspect waarin OGO zich onderscheidt van andere onderwijsconcepten is dat er binnen OGO een specifieke visie is over de relatie tussen theorie en praktijk: een onderzoeker moet in communicatie en samenwerking met leerkrachten in contact komen met de praktijk. Het is niet de bedoeling dat een onderzoeker de theorie oplegt aan de praktijk. Een onderzoeker helpt het denken van ontwikkelaars en leerkrachten te ontwikkelen, zodat de praktijk beter aansluit bij de achterliggende theorie. Vaak moet ook een onderzoeker zijn of haar denken over de praktijk aanpassen, omdat we als onderzoekers bijvoorbeeld uitgaan van het beeld dat we hebben van onderwijs zoals we dat zelf hebben genoten. Maar die onderwijspraktijk is inmiddels natuurlijk wel veranderd. Door de wisselwerking tussen theorie en praktijk ontstaat er een samenwerking tussen onderzoekers en praktijkmensen die uniek is binnen OGO, en die je niet op deze manier terugziet in andere onderwijsconcepten.”

* Ben jij al lid van de OGO Vereniging? Klik hier!