Kom jij ook naar de ALV? Meld je vandaag nog aan!

Rienkje van der EijndenActiviteiten

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 4 november a.s.

Hierbij nodigen we alle leden van de OGO-Vereniging nogmaals uit voor de Algemene Ledenvergadering op 4 november a.s. De vergadering zal digitaal zijn en start om 19.30 u.

Voorlopige agenda
*
Welkom
* Financiëel jaarverslag 2020
* Inhoudelijk jaarverslag 2020/2021
* Vaststellen contributie 2022 (zie ook hieronder)
* Jaarplan 2022
* Begroting 2022
* Aftreden bestuursleden (Dirkje Visser en Bea Pompert)
* Nieuwe bestuursleden (Marte van Vliet en Tonny Bruin)
* Nieuws en andere actualiteiten
* Inhoudelijke inbreng over het thema ‘Verwondering’ door Bea Pompert

Waarover verwonder je je, waarover ben je nieuwsgierig en welke acties en activiteiten kunnen daar in je groep bij horen. Er is wel een verschil tussen nieuwsgierigheid en verwondering. We gaan ernaar kijken. Hoe zien de verschillenen en overeenkomsten eruit, bij spel en onderzoek. Welke rol vervul je hierbij als leerkracht en hoe kun je een omgeving creëren voor leerlingen die kansen op verwondering en nieuwsgierigheid vergroot.

We hopen alle leden digitaal te ontmoeten bij deze vergadering.

Aanmelden kan bij het secretariaat <secretariaat@ogo-academie.nl>
Je krijgt dan voorafgaande aan de vergadering de link naar de digitale bijeenkomst, de definitieve agenda en de overige vergaderstukken toegestuurd.

Deze uitnodiging is op 1 oktober ook per mail naar alle leden van de OGO-Vereniging verzonden. Heb je deze uitnodiging/nieuwsbrief niet ontvangen en ben je wel lid? Check dan je spambox of geef je actuele mailadres door aan het secretariaat.

Nog geen lid? Wordt dan lid. Op deze pagina lees je meer.