Bea Pompert spreekt over ‘Verwondering’ op de ALV van 4 november a.s. Kom je ook?

Rienkje van der EijndenActiviteiten, Nieuws

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 4 november a.s.

Hierbij nodigen we alle leden van de OGO-Vereniging nogmaals uit voor de Algemene Ledenvergadering op 4 november a.s. De vergadering zal digitaal zijn en start om 19.30 u.

Voorlopige agenda
*
Welkom
* Financiëel jaarverslag 2020
* Inhoudelijk jaarverslag 2020/2021
* Vaststellen contributie 2022 (zie ook hieronder)
* Jaarplan 2022
* Begroting 2022
* Aftreden bestuursleden (Dirkje Visser en Bea Pompert)
* Nieuwe bestuursleden (Marte van Vliet en Tonny Bruin)
* Nieuws en andere actualiteiten
* Inhoudelijke inbreng over het thema ‘Verwondering’ door Bea Pompert

We hopen alle leden digitaal te ontmoeten bij deze vergadering.

Aanmelden kan bij het secretariaat <secretariaat@ogo-academie.nl>
Je krijgt dan voorafgaande aan de vergadering de link naar de digitale bijeenkomst, de definitieve agenda en de overige vergaderstukken toegestuurd.

Deze uitnodiging is op 1 oktober ook per mail naar alle leden van de OGO-Vereniging verzonden. Heb je deze uitnodiging/nieuwsbrief niet ontvangen en ben je wel lid? Check dan je spambox of geef je actuele mailadres door aan het secretariaat.

Nog geen lid? Wordt dan lid. Op deze pagina lees je meer.