Vraag het Bert: Hoe leg je uit wat OGO is?

Femke van der WiltVraag het Bert

Hoe leg je uit wat OGO is?

“Ik zou beginnen met een goed praktijkvoorbeeld. Vooral als iemand nog nooit van OGO heeft gehoord, is het belangrijk om te starten met een concreet voorbeeld. Zelf gaf ik jarenlang het voorbeeld van de schoenenwinkel, een praktijkvoorbeeld afkomstig van de Achthoek, een basisschool in Amsterdam. Op deze school speelden kinderen dat zij in een schoenenwinkel werkten. Daarbij liepen zij tegen allerlei problemen aan: hoe schrijf je een bonnetje? Hoe reken je uit hoeveel twee paar schoenen kosten? Kun je door het opmeten van je voet erachter komen wat je schoenmaat is? Het waren allemaal vragen uit de praktijk die ontstonden tijdens het spel en een beroep deden op het denken en handelen van de kinderen. Aan de hand van deze vragen, werden er nieuwe begrippen geïntroduceerd en gingen kinderen met de leerkracht op onderzoek uit.

Nadat ik een voorbeeld als dat van de schoenenwinkel heb gegeven, vertel ik dat dat nu een sociaal-culturele praktijk is waarin twee soorten betekenissen een rol spelen: aan de ene kant een culturele betekenis (een gedeelde betekenis van mensen) en aan de andere kant een persoonlijke betekenis (een betekenis die uniek is voor jou als persoon). Door deel te nemen aan spel leren kinderen ook deel te nemen aan sociaal-culturele praktijken. Bij betekenisvol leren spelen beide betekenissen een rol. Dat is essentieel in OGO. En zie je ook terug in het werk van Vygotskij. Eén van de veronderstellingen van Vygotskij was namelijk dat wanneer je leren betekenisvol maakt (cultureel en persoonlijk), het geleerde gemakkelijker onderdeel wordt van de eigen identiteit van kinderen. Het gaat om een onderwijsvorm waarin alles in het werk wordt gesteld om de culturele én de persoonlijke identiteitsontwikkeling van kinderen, jong en oud, vooruit te brengen door hen op een betekenisvolle manier de tools aan te reiken die ze nodig hebben om mee te doen in sociaal-culturele praktijken. En dan gaat het om tools uit diverse domeinen, zoals lezen, schrijven en rekenen. Belangrijk is dat het leren van kinderen is ingebed in een praktijk waar kinderen aan mee kunnen doen, omdat ze de beginselen ervan in hun handelingsrepertoire hebben, en aan mee wíllen doen, omdat het aansluit bij hun interesse, waardoor ze betrokken raken en bereid zijn om nieuwe dingen op te pakken.”

* Wil jij bijdragen aan onderzoek naar OGO? Klik hier en doneer!