Vraag het Bert: Wie is Bert van Oers?

Femke van der WiltVraag het Bert

Wie is Bert van Oers?

“Ik ben emeritus bijzonder hoogleraar in de Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek. In 1975 ben ik onderwijspsychologie gaan studeren in Utrecht. Daar heb ik kennisgemaakt met het werk van de Russische psycholoog Lev Vygotskij. Na mijn promotie ben ik overgestapt naar de Vrije Universiteit Amsterdam en daar heb ik me verder in het werk van Vygotskij verdiept. Bea Pompert en Niko Fijma studeerden beiden aan de VU en zijn aan de slag gegaan met de praktische uitwerking van Vygotskij’s cultuurhistorische activiteitstheorie. Langzamerhand ontstond er een groeiende groep mensen die zich bezighielden met de ontwikkeling van het onderwijsconcept dat gebaseerd is op de theorie van Vygotskij: Ontwikkelingsgericht Onderwijs.”

 

* Ben jij al lid van de OGO Vereniging? Klik hier!